Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/promes24/domains/kasy-fiskalne-slask.pl/public_html/system/database/mysql.php on line 6 Regulamin sklepu
Szanowny kliencie możesz zalogować się lub założyć konto.
Twój koszyk jest pusty!

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego kasy-fiskalne-slask.pl :


Regulamin Sprzedaży/ Ogólne Warunki Sprzedaży dla umów zawieranych na odległość.


I. Postanowienia Ogólne:
1. Niniejszy Regulamin jest kierowany do klientów sklepu internetowego kasy-fiskalne-slask.pl z siedzibą w Bielsku-Białej przy ulicy Bartniczej 13
2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu pomiędzy składającym zamówienie w sklepie internetowym www.kasy-fiskalne-slask.pl, zwanym dalej Klientem, a Promes S.C.  zwaną dalej Sprzedawcą.
3. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej,  Użyte w niniejszym regulaminie określenia Kupujący oraz Klient są synonimami.
4. Każdy Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez firmę Promes S.C jest proszony aby zapoznać się z regulaminem.


 II. Przedmiot Sprzedaży:
5. Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronach WWW sklepu internetowego kasy-fiskalne-slask.pl oraz oferowane w ramach działalności Sprzedawcy na stronach portalu aukcyjnego Allegro.pl.
6. W większości oferowane w sklepie internetowym kasy-fiskalne-slask.pl /na aukcjach portalu internetowego Allegro.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Sprzedawca informuje, że może oferować także produkty poekspozycyjnych/używanych/testowanych, które będą stosownie oznaczone i opisane.
7.  Ceny wszystkich produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego kasy-fiskalne-slask.pl oraz oferowanych w ramach działalności Sprzedawcy na stronach portalu internetowego Allegro.pl. wyrażone są w złotych polskich i nie zawierają podatku VAT. Cena netto produktu nie obejmuje kosztu przesyłki.
8. Sprzedawca dokonuje bieżącej aktualizacji oferty swoich produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego kasy-fiskalne-slask.pl

9. Wszystkie ceny w sklepie kasy-fiskalne-slask.pl są cenami NETTO do których należy doliczyć podatek VAT 23%
 


III. Realizacja zamówienia. 
 9. Zamówienia w sklepie internetowym można składać poprzez witrynę internetową (sklep internetowy).
10. Zmiany Regulaminu  wchodzą w życie w terminie nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu na stronie internetowej kasy-fiskalne-slask.pl z zastrzeżeniem, że transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie tych  zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
11. W celu zakupu produktów w sklepie internetowym kasy-fiskalne-slask.pl należy kliknąć "Do koszyka" a następnie zaakceptować towary które się w nim znajdują w celu akceptacji zamówienia
12. Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 10 dni. W przypadku braku kontaktu z Klientem po upływie tego terminu zamówienie jest automatycznie anulowane.

IV. Płatność

FORMY PŁATNOŚCI
Płatność za zamówienie można regulować w następujący sposób:

 

  • Płatność gotówką przy odbiorze towaru w siedzibie sprzedającego.
  • Płatność na konto, zamówienie będzie zrealizowane po wpłynięciu należności na konto.
  • Pobranie - zapłata przy odbiorze paczki od kuriera.

V. Poufność i bezpieczeństwo transakcji

  • Dane osobowe podawane w formularzu są niezbędne do realizacji zamówień.
  • Wszystkie dane osobowe gromadzone przez nas są objęte ochroną danych osobowych i nie są udostępniane osobom niepowołanym ani odsprzedawane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 (Dz. U. Nr 133 poz. 883).
  • W każdej chwili Zamawiający ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz może prosić o ich zmianę lub ich wykreślenie z bazy.


VI. Dostawa.

13. Dostawy produktów zamawianych w Sklepie Internetowym kasy-fiskalne-slask.pl  oraz zakupionych w ramach portalu internetowego Allegro.pl realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
14. Zakupione produkty są dostarczane zgodnie z wolą Klienta za pośrednictwem  firmy kurierskiej 
15. Klient może także odebrać zamówiony sprzęt  w biurze handlowym (Bielsko-Biała ul.Cieszyńska 367) należących do kasy-fiskalne-slask.pl po upszednim kontakcie telefonicznym bądź e-mailowym.
16. Koszt dostawy zakupionych produktów określa cennik wysyłki w opcji po dokonaniu zakupu.
17. Termin realizacji umowy sprzedaży wynosi od 1 do 10 dni roboczych.
18. W przypadku dostarczenia przesyłki kurierem  odbiór jej wymaga pisemnego pokwitowania. Z chwilą wydania towaru Klientowi, przechodzi na niego prawo własności towaru, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
19. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń sprzętu mogących mieć związek z dostawą, w celu usprawnienia procedury reklamacyjnej  zaleca się ich zgłoszenie w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki pod adresem biuro@promes24.pl (zgłoszenie reklamacji towaru kupionego drogą internetową) oraz zaleca się w terminie do 5 dni bezpośrednio w firmie kurierskiej.
20. Jakiekolwiek uszkodzenia sprzętu mogące mieć związek z dostawą, pomimo braku uszkodzeń opakowania zewnętrznego (uszkodzenia mechaniczne zawartości przesyłki, braki ilościowe, niekompletność przesyłki itd.), zaleca się by Klient zgłosił w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki pod adresem biuro@promes24.pl (zgłoszenie reklamacji towaru kupionego drogą internetową) 

VII. Prawo do odstąpienia od umowy. 

21. Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny w terminie 10 dni od dnia wydania rzeczy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zaleca się wysłać listem poleconym na adres siedziby naszej firmy lub drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@promes24.pl.
Termin 10-cio dniowy, liczy się od dnia wydania rzeczy.
Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14 dni 
22. Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) towaru do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 10 dni od dnia wydania rzeczy ponosi Klient.

VIII. Reklamacje

23. Każdemu Klientowi, który zawarł umowę sprzedaży przysługuję prawo do reklamacji.
24. W przypadku wystąpienia usterki technicznej należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub drogą elektroniczną.
25. Reklamowany towar należy dostarczyć do siedziby Sprzedającego będącej miejscem zakupu towaru.
26. W celu usprawnienia procedury reklamacyjnej Klientowi, który dokonuje reklamacji produktu zakupionego i doręczonego za pośrednictwem Internetu zaleca się, by w ramach takiej reklamacji wysyłał produkt bezpośrednio na adres siedziby Sprzedającego: ul Cieszyńska 367 , 43-300 Bielsko-Biała
27. Zaleca się, aby każdy Klient czytelnie i dokładnie opisał powód reklamacji i dołączył opis do przesyłki z reklamowanym produktem.
28. Porozpatrzeniu reklamacji Klient otrzymuje informacje serwisową opisującą wynik ekspertyzy serwisowej.
29. Odbiór reklamowanego sprzętu następuję wyłącznie w miejscu i formie w jakiej towar ten został dostarczony do Sprzedającego.
30. Reklamowany sprzęt należy odebrać w terminie 30 dni od powiadomienia Klienta o zakończeniu procedur serwisowych. Jeżeli sprzęt nie zostanie odebrany w ww. terminie Sprzedający wezwie pisemnie Klienta do odbioru sprzętu w terminie 14 dni od daty dręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu Sprzedający jest uprawniony do naliczania opłat z tytułu bezumownego przechowywania sprzętu. 
31. Nowe produkty oferowane przez Sprzedawcę posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Powyższe postanowienie nie wyłącza, ani nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z niezgodności towaru z umowa przewidzianych w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z dnia 27.07.2002 r. (Dz. U. 02 R. 141 poz. 1176) oraz ustawy z dnia 23.03.1964 r. Kodeks Cywilny ( Dz.U.64.16.93).